A

 • ANSI (American National Standards institute) – организация, създаваща стандарти за компютърната индустрия.
 • AoL (Аmerica Online) – американска компания за интернет услуги и медия.
 • APU (Accelerated Processing Unit) – APU комбинира CPU и GPU в една архитектура.

 

C

 • CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lights) – флуоресцентна подсветка. Най-старата технология при дисплеите.
 • CPS (Characters per seconds) – мерна единица използвана за описание на скоростта на матрични и тип маргаритка принтери.

 

D

 • DLP (Digital Light Processing) – дисплейно устройство, базирано на оптична микро-електромеханична технология.
 • DPI (Dots per inch) – този параметър показва колко капчици мастило може да постави разграничимо принтерът на един инч разстояние, или колко точки може да освети лазерът на експонатора върху филма, на един инч разстояние.

 

Е

 • EEC (Error-correcting code) RAM – среща се в сървъри или други системи с висока стойност на данните, като предпазва от увреждане на данните чрез автоматично откриване и коригиране на грешки в паметта.
 • Enhance IDE (Enhance Integrated Drive Electronics) – електронен интерфейс между компютъра и неговите устройства за съхранение.

 

F

 • FinFET (Fin Field Effect Transistor) – вид „3D” транзистор, използван в дизайна на съвременните процесори.
 • FTP (Foil Screened Twisted Pair) - кабел за компютърни мрежи, съдържащ няколко чифта медни проводници екранирани с алуминиево фолио. Използва се на места, където силния шум в близост до проводника може да предизвика смущения.

 

G

 • GCN (Graphics Core Next) – това е графична архитектура за висока производителност и високо качество на изображението.

 

H

 • Hyper-Threading – Технология разработена от Intel, позволяваща едно физическо ядро на процесора да работи като две логически. Т.е. всяко едно ядро на процесора има по две нишки, с цел по-бързо и независимо изпълнение на задачите.

 

I

 • IGPU (Integrated GPU) – Графичен процесор вграден в централния процесор (CPU).
 • Intel XMP (Extreme Memory Profile) – позволява ви да овърклокнете RAM, включително и съвместима DDR3/DDR4 памет.
 • Intranet – частна мрежа достъпна само за съответната компания, защитена от достъп на външни лица.
 • IPS (In-Plane Switching) – вид технология при дисплеите. Един IPS е тип TFT LCD (или активна матрица).

 

K

 • Kernel – централен модул на операционна система. Това е част от операционната система, която се зарежда първа и остава в основната памет.

 

N

 • NetWare – разработка на Novell, мрежова операционна система. Софтуерен продукт, който работи на множество различни видове локални мрежи.

 

O

 • Oracle – американска компания за компютърни технологии, специализирана в разработване и маркетинг на хардуерни системи и системи за управление на бази от данни.

 

P

 • PCL (Printer Control Language) – език (набор от командни кодове), който дава възможност за контрол на HP DeskJet, HP LaserJet и други HP принтери.
 • PPI (Pixels per inch) – параметър определящ пикселната гъстота (резолюция или пиксела за един инч).
 • PPM (Pages per minute) – мерна единица използвана за описание на скоростта на лазерни и мастилено-струйни принтери.

 

R

 • RISC (Reduced Instruction Set Computing) – микропроцесорна архитектура, която използва малък, високо оптимизиран набор от инструкции.

 

S

 • SCSI (Small Computer System Interface) – е набор от паралелни интерфейсни стандарти за свързване на принтери, дискови устройства, скенери и други периферни устройства.
 • SoC (system-on-a-chip) – интегрална схема, която интегрира всички компоненти на компютъра или друга електронна система в един чип.

 

T

 • TN (Twisted Nematic) – вид течнокристален дисплей (LCD), който се състои от слой течен кристал, разположен между две плочи от поляризирано стъкло.

 

U

 • Unix – компютърна операционна система. Пример за Unix-базирана операционна система е Mac OS.
 • UTP (Unshielded twisted pair) – най- срещания кабел, който се използва в компютърните мрежи. Най-често се използва в мрежи за пренос на данни за къси и средни разстояния.

 

V

 • VMware – американска компания, лидер в областта на виртуализацията и cloud инфраструктурите.

 


Харесайте ни страниците в социалните мрежи!
google plus page
facebook page