Bluetooth мишките се различават от wireless моделите по начина на свързване. При тях е необходимо да разполагате с bluetooth на лаптопа или настолния компютър, за да се осъществи връзката. След първоначалното сдвояване на мишката със съответното устройство, компютърът ви автоматично ще се свързва към мишката. Bluetooth мишките са много удобни за използване с таблети, тъй като това е най-лесния начин за свързване на периферни устройства.