Уебсайтът ts-computers.bg е онлайн магазин, собственост на фирма "Техно систъмс" ООД.

Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, поръчка по телефона, закупуване и доставка на дребно на продукти.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

Запазваме си правото да извършваме промени в данните и условията без предварително да сме обявили това.

Обработка на лични данни

Съгласно новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), който влиза в сила от 25 май 2018, Ви уверяваме, че сигурността и защитата на всички данни са наш основен приоритет.

Фирма Техно Систъмс ООД е администратор на лични данни, вписан в Информационната система на Администратори на лични данни с уникален идентификационен код № 413057.

Избирайки да посетите и използвате ts-computers.bg за Вашата онлайн поръчка, следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация, като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД.

Ще Ви запознаем какъв вид данни за какви цели се събират и съхраняват:

Ограничения

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да разпространяват вируси и др., да извършват злоумишлени действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

3. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., Обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

Отговорности

1. Електронен магазин ts-computers.bg не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от производителя на съответните стоки.

В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или чрез електронна поща, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

2. Продавачът не носи отговорност за възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

3. Продавачът не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).

4. Продавачът не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта, както и не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до https://ts-computers.bg.

След получена поръчка от ваша страна, ще Ви бъде изпратен имейл с който ще можете да добавите оценка или отзив относно вашето мнение за получения продукт и доставка от TS-Computers.bg. Ще се радваме на всеки един отзив, защото вашето мнение е важно и ще помогне на други потребители да направят правилния избор. Благодарим за всеки отзив или оценка, които ще направят съвместната ни работа още по-ползотворна.